Proběhlé konference v Jihlavě

Global Day of Coderetreat 2015 - Jihlava

Jihlava ·

Jednodenní intenzivní cvičení zaměřené na základy vývoje softwaru


Přidejte konferenci